Съобщение

На 30.10.2020 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № ФС01-1272/28.10.2020 г. към Договор за финансиране № ФС01-0437/23.04.2020 г. /Договор/ с Агенция за социално подпомагане /АСП/ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, област Русе“, финансиран по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане. 

Промените по Договора касаят изменение на стойността и срока му на реализация, а именно:

  • Стойността на договора се променя от 40 194,00 лева на 53 273,00 лева;

 

  • Периода на реализация на дейностите се променя от 126 работни дни на 167 работни дни, считано от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Броят на потребители, на които ще се осигурява топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация си остават 110-те лица от град Бяла, представители на целевите групи, разписани в Целевата програма на АСП, а именно:

  • лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

  • уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

  • лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

В периода на предоставяне на социалната услуга, Община Бяла ще продължава да извършва гъвкаво идентифициране на нуждаещите се лица от град Бяла.  


 

               /п/

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,

Област Русе