Заповед РД 11-88 от 14.03.2020 г.

 

Изтегли (PDF, 63KB)   Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Сподели